ทุกมิติของการพัฒนารูปแบบการใช้ เครื่องมือและสื่อ ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อขับเคลื่อน ขยาย ต่อยอด ความสำเร็จของทีม Marketing & Sales เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรท่าน ในเชิงการตลาดออนไลน์ (Internet Marketing / E-Marketing / Digital Marketing) ตั้งแต่ พื้นฐานการวางแผน ไปจนถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จ ตามจุดประสงค์ขององค์กรแบบมืออาชีพ และประเมินผลได้

แบ่งเป็น 5 module หลัก ดังนี้

Module 1 : Building Internet Marketing Plan
Module 2 : Effective Web Marketing
Module 3 : The Power of Blog and Social Media Marketing
Module 4 : SEO (Search Engine Optimization)
Module 5 : Online Advertising and Social Ads

รายละเอียด ...

มิติการสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร ในการตลาดอนไลน์ อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ (CMS) และด้าน IT โดยอยู่ในรูปแบบการอบรมสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ workshop ลงมือทำจริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรรับเชิญพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลลัพธ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนากับเราทุกท่าน ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และนำกลับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาองค์กรของท่านได้จริง มีเอกสารประกอบการอบรม และใบประกาศนียบัตร ให้ทุกท่าน

รูปแบบการให้บริการ โดยฝ่ายอบรมสัมมนาของเรา

1. In-House Training - การจัดสัมมนาภายในหน่วยงาน
2. On-site Training - การจัดอบรมสัมมนา นอกสถานที่
3. Group Workshop - การอบรมแบบจัดกลุ่มอบรม
4. Private Training - การจัดอบรมแบบส่วนตัว หรือกลุ่มเล็กส่วนตัว
5. Zoom Training - การจัดอบรมแบบออนไลน์สอนสด สำหรับหน่วยงาน

รายละเอียด ...

มิติการอบรมแบบ Public course เปิดอบรมทุกเดือน หลากหลายหลักสูตร ทางด้านการตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่ การสร้างเว็บไซต์ CMS และ E-commerce ลงมือปฏิบัติจริง มีคอมพิวเตอร์ 1 คน 1 เครื่อง ให้ทุกท่านใช้งานตลอดระยะเวลาอบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
อบรมกับเรา NET Dimension Training ออกใบกำกับภาษีได้ทุกหลักสูตร มีประกาศนียบัตรให้ทุกท่าน (เข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลา)

หลักสูตรอบรม ที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1. Internet Marketing - ทุกมิติการตลาดออนไลน์
2. Facebook All-in-One for Marketing
3. Google Marketing All-in-One
4. Blog SEO & Social Media Marketing
5. Joomla Training for Beginner / Joomla 4
6. WordPress Training for Beginner
7. WordPress WooCommerce
8. WordPress Elementor - วันเสาร์
9. Magento for E-commerce
และหลักสูตรอบรม อีกหลายคอร์สตลอดปี

รายละเอียด ...

บริการมิติพิเศษ ห้องอบรมให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ครบ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ internet และอาหารว่างครบชุด
การเดินทางสะดวก ใจกลางเมือง ติดรถไฟฟ้า (BTS พญาไท)
เรามีบริการรองรับทั้งห้องสำหรับผู้นำ notebook มาเอง และห้องพร้อมคอมพิวเตอร์ ขนาด 10-20 ที่นั่ง +1 สำหรับวิทยากร

รายละเอียด ...

ห้องอบรม ของ NET Dimension Training
NET Dimension Training Room
หลักสูตรอบรม NET Dimension Training ยอดนิยม ปี 2554 - 2567
อบรมการตลาดออนไลน์
อบรม facebook marketing
อบรม joomla
อบรม wordpress

QRcode-ID-TrainingLine
addfriend-TrainingLine
สมัครอบรม ทางไลน์ไอดี ID: TrainingLine
หรือ
email : training@netdimension.co.th
หรือ
ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม

netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Mobile : 081-3769798   Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text
copyright © 2009-2024 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved
netdimension letwalk
 
NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2024 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved
;