ทุกมิติของการพัฒนารูปแบบการใช้ เครื่องมือและสื่อ ทางอินเตอร์เนท เพื่อขับเคลื่อน ขยาย ต่อยอด ความสำเร็จของ Marketing & Sales เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรท่าน ในเชิงการตลาดออนไลน์ (Internet Marketing / E-Marketing) ตั้งแต่ พื้นฐานการวางแผน ไปจนถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ให้สำเร็จ ตามจุดประสงค์ขององค์กรแบบมืออาชีพ และประเมินผลได้

แบ่งเป็น 5 module หลัก ดังนี้

Module 1 : Building Internet Marketing Plan
Module 2 : Effective Web Marketing
Module 3 : The Power of Blog and Social Media Marketing
Module 4 : SEO (Search Engine Optimization)
Module 5 : Online Advertising and PPC (Pay per Click)

รายละเอียด ...

มิติการสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยอยู่ในรูปแบบการสัมมนา และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรรับเชิญพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลลัพธ์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากับเราทุกท่าน ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์และนำกลับไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาองค์กรของท่านได้จริง รับรองผล 100% หลังการสัมมนาทุกหลักสูตร

รูปแบบการให้บริการ โดยฝ่ายอบรมสัมมนาของเรา

1. Onsite / InHouse - การจัดสัมมนาภายในหน่วยงานของท่าน
2. Group Workshop - การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบบกลุ่ม
3. Public Training - การจัดอบรมสัมมนาสำหรับบุคคลากรในสาขาต่างๆ และบุคคลทั่วไป

รายละเอียด ...

มิติการอบรมคอมพิวเตอร์ แบบเข้มข้นด้วยเนื้อหาและลงมือปฏิบัติจริงตลอดการอบรม ในห้องอบรมของเรา ที่พร้อมรองรับทุกท่าน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมระบบ internet ให้ท่านได้ใช้งานจริงแบบ online ในหลักสูตรที่จำเป็นต้องมี internet เพื่อความสมบูรณ์แบบของการอบรม ตลอดจนทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ และชำนาญการด้าน IT จากทีมงาน NET Dimension และทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่การันตีผลหลังการอบรม 100% ทุกหลักสูตร

หลักสูตรอบรม ที่น่าสนใจ อาทิเช่น

1. Internet Marketing for Non-IT SME (Update! การตลาดออนไลน์)
2. Facebook All-in-One for Marketing (update! Facebook ทุกเดือน)
3. Google Marketing for SME : Google Marketing
4. Blog SEO & Social Media Marketing
5. Joomla Training for Beginner (update สอนด้วย Joomla 4)
6. Joomla E-Commerce - Joomla VirtueMart
7. Joomla Template Design for Beginner
8. WordPress Training for Beginner
และ หลักสูตร ที่น่าสนใจ สำหรับนักการตลาด และ SME ตลอดปี เดือนละ 1 รุ่น ทุกหลักสูตร

รายละเอียด ...

บริการมิติพิเศษ ห้องอบรมให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ครบ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ internet และอาหารว่างครบชุด
การเดินทางสะดวก ใจกลางเมือง ติดรถไฟฟ้า (BTS พญาไท)
เรามีบริการรองรับทั้งห้องสำหรับผู้นำ notebook มาเอง และห้องพร้อมคอมพิวเตอร์ ขนาด 10-20 ที่นั่ง +1 สำหรับวิทยากร

รายละเอียด ...

ห้องอบรม ของ NET Dimension Training
NET Dimension Training Room
หลักสูตรอบรม NET Dimension Training ยอดนิยม ปี 2554 - 2564
อบรมการตลาดออนไลน์
อบรม facebook marketing
อบรม joomla
อบรม wordpress

QRcode-ID-TrainingLine
addfriend-TrainingLine
สมัครอบรม ทางไลน์ไอดี ID: TrainingLine
หรือ
email : training@netdimension.co.th
หรือ
ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม

netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Mobile : 081-3769798   Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text
copyright © 2009-2022 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved
netdimension letwalk
 
NET Dimension Co., Ltd
Tel : 02-612-9391 Mobile : 081-376-9798
Line ID : TrainingLine
copyright © 2009-2021 NET Dimension Co., Ltd.
All right reserved